V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Národná rada schválila poskytovanie dotácií na úhradu nájomného

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9. júna 2020 schválila novelu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov („Novela“). Ide o jedno z ďalších opatrení prijatých s cieľom zmierniť negatívne dopady a nepriaznivú finančnú situáciu podnikateľov-nájomcov spôsobenú štátnymi obmedzeniami ich činnosti v súvislosti s ochorením COVID-19.

Čítajte viac

Od konca júla budú platiť nové predpisy v oblasti vysielania zamestnancov

Od 30. júla 2020 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá významne ovplyvní vysielanie zamestnancov. Táto novela zavádza zmeny prijaté európskou smernicou č. 957/2018, ktorá upravuje podmienky vysielania pracovníkov špecifikované v pôvodnej smernici 96/71/EC o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.

Čítajte viac

Pracovný pomer na dobu určitú sa počas pandémie COVID-19 môže predĺžiť

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 9. júna 2020 novelu Zákonníka práce („Novela“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 17. júna 2020. Novela je reakciou na podnety zamestnávateľov na prijatie účinných zákonných opatrení na podporu zamestnanosti formou možnosti predĺženia alebo opätovného dojednania pracovného pomeru uzavretého na dobu určitú nad rámec súčasnej právnej úpravy.

Čítajte viac

Nové pravidlá pre likvidáciu a ostatné zmeny v Obchodnom zákonníku

Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou COVID-19 zásadným spôsobom ovplyvnila podnikateľské prostredie na Slovensku. Ak zvažujete ukončiť svoje podnikanie pozor, v októbri nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá mení proces likvidácie na Slovensku.

Čítajte viac