V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Parlament schválil dlho očakávaný balík opatrení v oblasti pracovného práva

Ťažiskom vládnych opatrení súvisiacich s nákazou COVID-19 sú navrhované zmeny Zákonníka práce, ktoré sa dotýkajú najmä organizácie práce, rozvrhnutia pracovného času, čerpania dovolenky a prekážok v práci na strane zamestnanca i zamestnávateľa.

Čítajte viac

Vláda schválila rámec finančnej kompenzácie na podporu zamestnanosti

Vláda SR schválila aj rámec finančnej kompenzácie pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby („SZČO“), ktorí aj napriek obmedzeniam svojej prevádzkovej činnosti, poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov v dôsledku COVID-19 udržia pracovné miesta.

Čítajte viac

Parlament dal zelenú mimoriadnym opatreniam vo finančnej oblasti

NRSR schválila viaceré opatrenia vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom (COVID-19). Opatrenia sa týkajú daňovej, colnej, účtovnej oblasti a finančného trhu.

Čítajte viac

10 aktuálnych otázok o vplyve DPH na podnikový cash-flow

V súvislosti so situáciou v dôsledku šírenia nákazy COVID-19 sa podnikatelia viac ako inokedy zaoberajú dopadom DPH na peňažné toky, pričom svoju pozornosť zameriavajú najmä na navrhované opatrenia týkajúce sa možnosti odkladu platby daní.


Čítajte viac