V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Sedem najčastejších otázok v súvislosti s opatreniami prijatými v oblasti pracovného práva a podpory zamestnanosti

Vláda Slovenskej republiky priebežne prijíma opatrenia v oblasti pracovného práva a podpory zamestnanosti, ktorých cieľom je zmierniť negatívne dopady mimoriadnej situácie vyvolanej šírením koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Prinášame vám sedem najčastejších otázok, s ktorými sa v tejto súvislosti na nás obracajú naši klienti. 

Čítajte viac 

Koronakríza vytvára daňové a odvodové nejasnosti pri cezhraničnom zamestnávaní

OECD, Európska komisia a aj jednotlivé štáty naďalej poskytujú nové informácie o tom, ako riešiť cezhraničné problémy týkajúce sa daní a odvodov vznikajúce pre obmedzenia z dôvodu COVID-19. Spoločne zastávajú postoj, že dočasné zmeny, ktoré sú dôsledkom súčasnej pandémie, by nemali viesť k významným zmenám v oblasti daní a odvodov. Mnoho otázok však zostáva otvorených.

Čítajte viac

Sedem najčastejších otázok v súvislosti s Lex Corona

Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, tzv. „Lex Corona“ vyšiel v Zbierke zákonov 4. apríla 2020 a k dnešnému dňu už má za sebou prvú novelizáciu a jeho ďalšie zmeny boli ohlásené zodpovednými autoritami. Prinášame vám 7 najčastejších otázok, s ktorými sme sa stretli počas predchádzajúcich dní. 

Čítajte viac

EÚ: Odpustenie cla a DPH na dovezené zdravotnícke vybavenie (COVID-19)

Európska komisia schválila dočasné upustenie od ciel a DPH pri dovoze masiek a ochranných prostriedkov, testovacích súprav a iného zdravotníckeho vybavenia ako pľúcnych ventilátorov z tretích krajín.

Čítajte viac