Reakcia na Tlačovú konferenciu (TK) strany SaS k Národnému futbalovému štadiónu dňa 24. februára 2020

Reakcia na TK strany SaS k NFŠ

KPMG sa na projekte podieľa od septembra 2015 ako poradca MŠVVaŠ SR.

1000

„KPMG sa na projekte podieľa od septembra 2015 ako poradca MŠVVaŠ SR. Za takmer päť rokov povaha a rozsah práce zahŕňali najmä – vykonanie due diligence, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, transakčné poradenstvo v súvislosti s opčnou štruktúrou, analýza nákladov v súvislosti s poskytnutím štátnej dotácie, posúdenie celkových nákladov NFŠ a nákladov nad opčnú cenu. Prácu sme realizovali v spolupráci s medzinárodnými expertmi KPMG na poradenstvo v oblasti významných projektov športovej infraštruktúry.

Správa „Posúdenie dodatočných nákladov Národného futbalového štadióna”, citovaná počas TK, predstavuje len malú časť poskytnutých služieb. Spomínaná suma 1,16 milióna eur (1,4 milióna eur s DPH) v skutočnosti predstavuje celkovú odmenu za služby poskytnuté KPMG pre MŠVVaŠ SR v súvislosti s projektom NFŠ.

Za takmer päť rokov (54 mesiacov) sme vypracovali a vydali viac ako tri desiatky správ, ich aktualizácií a stanovísk. Tiež sme dodali posudky od externých špecializovaných stavebných a iných technických poradcov. Sadzba za služby KPMG bola 92 eur bez DPH/hodinu, čo je tiež verejne dostupný údaj.“

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.