Prieskum | Property Lending Barometer 2019

Prieskum | Property Lending Barometer 2019

Desiate vydanie KPMG prieskumu.

1000
Property Lending Barometer 2019

Desiate vydanie prieskumu Property Lending Barometer 2019 prináša čitateľom komplexné posúdenie finančných vyhliadok pre tých, ktorí chcú investovať na európskych realitných trhoch.

Pojednáva tiež o prioritných segmentoch bánk pri financovaní, preferovaných sektoroch a podiele problematických úverov v jednotlivých skúmaných krajinách.

V roku 2019 sa prieskumu zúčastnili zástupcovia takmer 70 bánk z 15 krajín Európy vrátane Slovenska.

Zber dát sa uskutočnil primárne formou hĺbkových rozhovorov so zástupcami jednotlivých bank a pomocou online dotazníka v mesiacoch jún - august 2019.

Pre viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vašej spoločnosti, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, neváhajte kontaktovať sektorového lídra prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.  

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.