The Growth Promise Indicator 2019

The Growth Promise Indicator 2019

Štúdia KPMG UK

1000
ekonomicky rast

Štúdia The Growth Promise Indicator (“GPI”)  pokrýva 180 krajín a od roku 1997 sleduje ich výkonnosť ekonomiky na základe relevantných akademických štúdií a výsledkov biznis prieskumov. Dvadsaťšesť indikátorov je rozdelených do piatich kľúčových pilierov. Každý pilier bol vypočítaný v rozmedzí od 0-10 z hodnoty príslušnej premennej. 

Konkrétne sa posudzovala:

  1. Makroekonomická stabilita – vrátane miery vládneho deficitu a štátneho dlhu, 
  2. Otvorenosť ekonomiky - vrátane prílevu priamych zahraničných investícií a výkonnosti obchodu,
  3. Kvalita infraštruktúry – zahŕňa od prepravy cez technológie až po dostupnosť finančných služieb,
  4. Ľudský kapitál – berie do úvahy priemernú dĺžku života a úroveň vzdelávania,
  5. Kvalita verejných inštitúcií - vrátane kvality regulácie, transparentnosti a efektívnosti využívania verejných financií, obchodné právo a nezávislosť súdnictva.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.