Právna úprava otvára nové možnosti na zápis atypických označení ochrannej známky

Zmena Zákona o ochranných známkach

Medzi najzásadnejšie zmeny Zákona o ochranných známkach, ktorý nadobudol účinnosť 14. januára 2019, patrí odstránenie podmienky grafického znázornenia označenia ochrannej známky. Ochrannú známku bude možné vyjadriť v akejkoľvek primeranej forme, nielen graficky. Zároveň sa zavádza princíp tzv. skutočného používania ochrannej známky.

1000

Dňa 14. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Medzi najzásadnejšie zmeny Zákona o ochranných známkach patrí odstránenie podmienky grafického znázornenia označenia ochrannej známky a ochrannú známku bude možné vyjadriť v akejkoľvek primeranej forme (nielen graficky). Nová právna úprava tak otvára nové možnosti na zápis atypických označení. Napríklad v zmysle novelizovaného vykonávacieho predpisu k Zákonu o ochranných známkach sa zavádza tzv. multimediálna ochranná známka, ktorá je tvorená kombináciou obrazu a zvuku alebo ktorej súčasťou je kombinácia obrazu a zvuku.

Celý obsah článku si prečítajte na danovky.sk >>

© 2024 KPMG Slovensko Advisory k.s., slovenská komanditná spoločnosť a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, švajčiarskej právnickej osoby. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.