Global Automotive Executive Survey 2019

Global Automotive Executive Survey 2019

20-te vydanie celosvetového prieskumu KPMG Global Automotive Executive Survey

1000
digitalne pixel auto na vlne

Global Automotive Executive Survey 2019 je 20-tym vydaním každoročného prieskumu spoločnosti KPMG International. Prieskum sa uskutočnil online formou v mesiacoch október – november 2018. Svoje postrehy poskytlo viac ako 1 000 manažérov pôsobiacich v automobilovom priemysle a viac ako 2 000 zákazníkov. Respondenti z radov top manažérov zastupujú všetky zložky automobilového priemyslu vrátane výrobcov vozidiel, dodávateľov kategórie Tier 1, 2 a 3, predajcov, poskytovateľov finančných služieb, zástupcov vládnych organizácií a IT firiem.

Všetky výsledky z prieskumu sú k dispozícii v online interaktívnej forme v anglickom jazyku na home.kpmg/gaes2019.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.