Štúdia CX | Najlepšie slovenské značky v roku 2017

Štúdia CX | Najlepšie slovenské značky v roku 2017

Pozrite si, ktoré značky mali Slováci najradšej

1000
CX prieskum

V polovici novembra 2017 vyšla prvýkrát na Slovensku štúdia „DNA zákazníckej skúsenosti“, ktorej súčasťou je rebríček Top 50 značiek, s ktorými majú Slováci najlepšiu skúsenosť. Zber dát uskutočnila spoločnosť KPMG Nunwood v druhom kvartáli roka 2017. Svoju skúsenosť so značkami, ktorých sú klientami alebo boli s nimi v interakcii za posledného pol roka zdieľalo 2 200 respondentov z celého Slovenska. Ich výpovede boli hodnotené jedinečnou metódou 6 pilierov – The Six PillarsTM, ktorou sa každoročne posudzujú najlepšie značky sveta.

V prieskume nájdete okrem iného odpovede na tieto otázky:

  • Čo tvorí šesť pilierov zákazníckej skúsenosti?
  • Čím sa vyznačuje slovenský zákazník?
  • Kto patrí medzi šampiónov zákazníckej skúsenosti na Slovensku?

Stiahnuť štúdiu

Stiahnite si štúdiu DNA Zákazníckej skúsenosti a spoznajte najobľúbenejšie značky na Slovensku v roku 2017.  

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.