Prieskum Make it or break it – Global Construction Survey 2017

Make it or Break it: Global Construction Survey 2017

Riadenie, ľudský faktor a technológie v stavebníctve

1000
Construction

Prieskum Make it or break it – Global Construction Survey 2017 poukazuje na názory 201 vrcholových manažérov z radov veľkých vlastníkov stavebných projektov a inžinierskych a stavebných spoločností. Štúdia prináša pohľad na to, ako odvetvie stavebníctva pristupuje k riadeniu a správe projektov, ľudskému faktoru a technológiám. Prieskum sa uskutočnil už po jedenástykrát a zahŕňa respondentov zo súkromných spoločností, ako aj vládnych agentúr.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.