Automotive Innovation Slovakia Survey 2016

Automotive Innovation Slovakia Survey 2016

Prieskum o výskume, vývoji a inováciach v automobilovom priemysle na Slovensku 2016

1000
Automotive Innovation Slovakia Survey 2016

Automotive Innovation Slovakia 2016 je druhý ročník prieskumu o výskume, vývoji a inováciách v automobilovom priemysle na Slovensku. Pripravila ho spoločnosť KPMG na Slovensku v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR. Prieskum sa realizuje v dvojročných intervaloch, výsledky prvého ročníka boli zverejnené koncom roka 2014. Cieľom prieskumu bolo získať ucelený pohľad zástupcov spoločností pôsobiacich v automobilovom priemysle na tému výskumu, vývoja a inovácií. Zber dát sa uskutočnil v priebehu mesiacov august-september 2016.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.