Aktuality | Účtovné poradenstvo 2016/01

Novela zákona o účtovníctve č. 130/2015 Z. z.

Lehoty na zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy.

1000
Novela zákona o účtovníctve č. 130/2015 Z. z.

Novela zákona o účtovníctve č. 130/2015 Z. z. nepriamo stanovuje lehotu na schválenie účtovnej závierky valným zhromaždením. Preto sme aktualizovali naše Aktuality z roku 2014.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.