Novela zákona o účtovníctve z mája 2015

Novela zákona o účtovníctve z mája 2015

Zákonom č. 130/2015 Z. z. zo 6. mája 2015 bol novelizovaný zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „ZoÚ“ alebo „zákon“). Niektoré zmeny nadobúdajú účinnosť 1.7.2015, niektoré 1.1.2016 a niektoré 1.1.2017.

1000
Novela zákona o účtovníctve z mája 2015

Prevažná časť týchto zmien bola uskutočnená v dôsledku povinnosti SR implementovať smernicu č. 2013/34/EÚ o individuálnych a konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach.

Neuvádzame tu tie ustanovenia, ktoré nepredstavovali reálnu zmenu terajšieho stavu, ale len upresnenie doterajších ustanovení. 

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.