Peter Škyrta

Sustainability Manager ESG

KPMG na Slovensku

Vyštudoval environmentalistiku na fakulte Ekológie a Environmentalistiky na Technickej Univerzite vo Zvolene, na ktorej následne získal titul PhD. v odbore environmentálne inžinierstvo. Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti HSE (Health & Safety, Environment) a ochrany životného prostredia. Ako konzultant projektu EKOprofit Bratislava mal na starosti implementáciu princípov čistejšej výroby, či realizáciu interných auditov v servisných a výrobných spoločnostiach.

V KPMG na Slovensku sa venuje predovšetkým ESG problematike a témam ako uhlíková stopa, klimatické zmeny, dekarbonizácia, cirkulárna ekonomika a poradenstvu v oblasti HSE. Peter je certifikovaný interný audítor podľa ISO štandardov, ESG lektor a školiteľ.