Kenneth Ryan

Chief Operating Officer, KPMG Stredná a východná Európa

KPMG na Slovensku

Kenneth je Chief Operating Officer KPMG Stredná a východná Európa. Narodil sa v Írsku, ale už veľa rokov žije v Bratislave. Je členom Írskeho inštitútu autorizovaných účtovníkov. Kenneth bol súčasťou postupnej transformácie slovenskej ekonomiky zo stavu po roku 1989, cez vlnu privatizácií, až po súčasné zameranie na znalostnú ekonomiku. Má rozsiahle odborné znalosti nadobudnuté spoluprácou s vedúcimi globálnymi spoločnosťami, ktoré sa etablovali na Slovensku. Navyše, počas svojej kariéry riadil viac ako 300 transakcií v oblasti fúzií a akvizícií. Celkovo má viac ako 25 rokov profesných skúseností so širokým spektrom oblastí - od overovania účtovných uzávierok až po vytváranie náležitých štruktúr riadenia.