Erik Meňhart

Manager, Deal Advisory

KPMG na Slovensku

Erik je absolventom inžinierskeho štúdia na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializácia financie, bankovníctvo a investovanie. Súčasťou KPMG na Slovensku je od roku 2018 a aktuálne pôsobí na oddelení transakčného poradenstva. V službách finančného due diligence poradenstva sa zameriava najmä na real estate, energetický, distribučný a výrobný sektor pre lokálnych aj medzinárodných klientov.