Cyril Hric

Senior manager

KPMG na Slovensku

Cyril je absolventom magisterského a doktorského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Svoju právnicku kariéru odštartoval v roku 2006 v bankovom sektore a následne v advokácii, v ktorej pôsobí už 15 rokov. Do KPMG nastúpil v roku 2019 ako senior manažér so zameraním na fúzie a akvizície a na finančnú reguláciu. Poskytoval komplexné poradenstvo viacerým významným medzinárodným bankovým a finančným skupinám v oblasti finančnej regulácie, zastupoval klientov v konaní o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb a investičných činností pre obchodníka s cennými papiermi a poskytoval právne poradenstvo pri prevode klientskych aktív zo zanikajúceho na pokračujúceho centrálneho depozitára cenných papierov a poskytoval poradenstvo viacerým klientom pri fúziách a akvizíciách.