Imrich Fitala

Manažér

KPMG na Slovensku

Imrich má dlhoročné skúsenosti s bankovníctvom a riadením rizík.

Počas svojej kariéry viedol tímy zodpovedné za riadenie kapitálu, trhového rizika a rizika likvidity. Úspešne implementoval CRR 2, spolupracoval na vybudovaní ICAAP a optimalizácii RWA. Do KPMG nastúpil v roku 2023, a venuje sa projektom zameraným na reguláciu vo finančnom sektore a riadeniu rizík.

  • Ekonomická a finančná matematika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (Mgr.)