Branislav Ďurajka

Retired Partner Consultant, Daňové služby

KPMG na Slovensku

Branislav má významné skúsenosti a špecializuje sa na rôzne daňové otázky ako aj poskytovanie služieb v súvislosti s prípravou daňových priznaní a v oblasti daňového štruktúrovania. Tiež asistoval zahraničným investorom pri štruktúrovaní ich plánovaných akvizícií, due diligence zákazkách, analýzach daňových scenárov po akvizíciách a daňovom modelovaní. Má tiež bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov pred slovenskými daňovými a inými úradmi.