Storitve

Storitve 2023

Celovito zagotavljanje storitev KPMG, s specifičnimi znanji posameznih sektorjev, omogoča našim strankam, da izkoristijo priložnosti za rast.

Naš uspeh je rezultat visoke kakovosti storitev.

V družbah KPMG v Sloveniji smo zavezani h kakovosti vseh storitev za naše stranke. Etično in odgovorno ravnanje je osnova našega poslovanja. Zavedamo se, da so za opravljanje visoko kakovostnih storitev ključni naši zaposleni, zato vsi sodelavci delujemo skupaj, vključujemo inovativne pristope in pridobivamo dodatna strokovna mnenja, kjer je potrebno. Pomembna nam je strokovnost na visokem nivoju, zato stalno vlagamo v izobraževanje naših sodelavcev. Kot neodvisna družba članica KPMG mreže, ki je ena največjih revizorskih in svetovalnih družb na svetu, lokalno znanje bogatimo tudi z globalnimi izkušnjami.

Revizija 

Skrbnost in objektivnost naših revizorjev sta temelja za izvedbo kakovostne revizije. Rezultat je neodvisno in jasno strokovno mnenje, ki potrjuje kakovost posredovanih informacij. 

Davčno svetovanje in pravno svetovanje 

KPMG ima vsaj dve pomembni prednosti na področju davčnega svetovanja; najprej je to možnost delovanja v mednarodni mreži povezanih KPMG pisarn, druga pa je več disciplinarnost storitev, ki jih opravlja KPMG pisarna kot celota, zaradi katere za stranko po meri oblikujemo celovito rešitev, ki lahko ustrezno obravnava vse vidike poslovanja in preseže meje lokalnega okolja. Slednje pomeni večjo zanesljivost davčnega nasveta in večjo dodano vrednost za naročnike. 

Finančno svetovanje 

Prednosti izbire KPMG so strokovnjaki z obširnim znanjem in izkušnjami na področju svetovanja, ki vam pomagajo dosegati boljše poslovne cilje. Naš pristop je osredotočen na izkoriščanje priložnosti za ustvarjanje dodane vrednosti, pri čemer nam izkušnje in poznavanje značilnosti in trendov v posameznih panogah omogočajo, da vam zagotovimo kakovostne storitve ob upoštevanju individualnih potreb. KPMG strokovnjaki vam zagotavljajo celovitost storitev, saj vam pomagajo in svetujejo skozi celoten postopek prevzema oziroma združitve, od izvedbe skrbnega pregleda poslovanja in ocene vrednosti do podpore na pogajanjih in svetovanja pri izvedbi transakcije.

Poslovno svetovanje 

Vse storitve, ki jih izvajamo na oddelku poslovnega svetovanja, so podprte z mednarodno uveljavljenimi metodologijami, hkrati pa se prilagajajo konkretnim potrebam vsake stranke in so »tailor made«.  

Storitve računovodskega svetovanja 

Naše storitve računovodskega svetovanja obsegajo svetovanje in pomoč pri računovodskih vprašanjih ter oblikovanje in uvedbo notranjih računovodskih usmeritev.

 

 
 

2024 KPMG Slovenija, d.o.o., KPMG poslovno svetovanje, d.o.o. and KPMG računovodske stroitve, d.o.o. are Slovenian limited liability companies and member firms of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit kpmg.com/governance.

Connect with us