Marko Mehle

Senior partner, Head of Tax, Legal & Accounting

KPMG in Slovenia

 

Marko vodi in sodeluje pri projektih z vseh davčnih področij, kot so skrbni pregledi, M&A, in drugo, predvsem pa je specialist za transferne cene ter pripis dobička poslovnim enotam. Poleg tega je specialist tudi za zastopanje strank v davčnih postopkih.

Je univerzitetni diplomirani ekonomist ima državni izpit s področja javne uprave in izpit za področje vodenja postopkov o prekrških. Je tudi neodvisni član svetovalnega odbora EU arbitražne komisije za namene izvajanja Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij. Kot inšpektor svetnik, zaposlen pri Davčni upravi RS do leta 2014, je bil zadolžen za opravljanje najzahtevnejših postopkov davčnega inšpekcijskega nadzora s področja transfernih cen ter za koordiniranje in svetovanje v zvezi z davčnimi postopki s področja transfernih cen ter tudi z drugih področij neposredne in posredne obdavčitve. Večkrat je sodeloval tudi pri pripravi posodobitev davčne zakonodaje. 

Objavlja strokovne članke in mnenja v strokovni literaturi kot je IKS, Sirius, Pravna praksa, Mijesečnik za poslovnu praksu RRIF (Hrvaška), v preteklosti pa jih je objavljal tudi interno v okviru davčnega organa. V preteklosti je mnogokrat sodeloval kot udeleženec in predavatelj na mednarodnih seminarjih, konferencah in delavnicah v okviru EU programa FISCALIS in inštitucij kot sta OECD in IOTA ter tudi v okviru slovenskega davčnega organa. Kot predavatelj sodeluje z Inštitutom za revizijo Slovenije, Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije ter tudi RIFF-om iz Hrvaške.