Boštjan Malus

Partner, Deal Advisory

KPMG in Slovenia

Boštjan je Partner in vodja oddelka finančnega svetovanja v KPMG v Sloveniji 

Magister poslovodenja in organizacije in pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Njegovo strokovno področje so predvsem vrednotenja in skrbni pregledi ter svetovanja pri prodajah ter nakupih podjetij, načrti finančnega prestrukturiranja in ocenjevanje vrednosti podjetij. Ima obširne izkušnje na področju vrednotenj za potrebe kupoprodaj, poslovnih združitev in oddelitev, reorganizacij, mnenj o  pravičnosti prevzemne cene in  za davčne namene. Poleg tega ima izkušnje tudi na področju vrednotenja neopredmetenih sredstev v skladu z MSRP 3. Sodeloval je na projektih skrbnih pregledov in vrednotenj podjetij v tujini, in sicer na Hrvaškem, v BIH, Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, Bulgariji, Avstriji in na Nizozemskem.