Alleima har över hundra år av egen forskning samlad i mer än 60 000 rapporter. Ovärderlig kunskap, men svår att överblicka. Genom att utveckla en generativ AI, är tanken att göra materialet mer värdefullt för framtida forskning. KPMG, som är Alleimas strategiska partner inom digital transformation, fick uppdraget att vara med och utveckla lösningen. Idag är ett proven concept klart – välkommen att läsa mer om Alleima Guru!

Som många andra bolag har Alleima under en längre tid funderat på hur de kan använda generativ AI för att göra verksamheten smartare, bättre och mer effektiv. Det är inte helt enkelt att implementera nya lösningar, eftersom Alleimas produkter används i kritiska miljöer där kraven på kvalitet är extrema – och nya produkter och applikationer kan ta årtionden att utveckla.

Forskning – ett naturligt område

Ett spännande område som Alleima identifierade var forskning och utveckling. Under åren har bolaget samlat tusentals forskningsrapporter i sina arkiv. Med det här projektet är KPMG och Alleima på väg att säkerställa att den kunskap som idag finns samlad i nästan 60 000 rapporter kommer att leva i ett smart, digitalt system som kommer att effektivisera arbetet inom Research & Developementväsentligt. Många gånger stöter forskare på utmaningar som andra har undersökt och dokumenterat tidigare. Med Alleima Guru är det enkelt att få tillgång till tidigare forskning snabbare. Och tiden som forskarna vinner kan de ägna åt att hitta nya insikter istället för att leta i arkiv. Målet är också att kunna identifiera avvikelser i slutsatser under åren för att få ännu bättre underlag till dagens utvecklingsprojekt.

Det handlar inte om att Alleima Guru ska bedriva forskning. Den ska bara hjälpa medarbetarna att snabbare och säkrare dra nytta av all den kunskap som Alleima har skapat under åren.

En naturlig del av digitaliseringsagendan

– Jag ansvarar för Alleimas IT-strategi. Det innebär dels ett ansvar för våra stora system och våra dagliga digitala liv, och dels driver jag hela vår digitaliseringsagenda för att säkerställa att vi ligger i framkant och realiserar nytta och värde i alla våra investeringar – helt enkelt se till att vi utforskar all teknik som kan göra oss till ett smartare, bättre och mer effektivt företag. Och som en del av det arbetet, är användandet av generativ AI jättespännande. Alleima Guru är det första projektet där vi använder generativ AI, men vi har redan nu tillsammans med KPMG identifierat flera andra användningsområden där vi kan utveckla nya lösningar.

– Alleima Guru kommer att spara tid åt oss. Men min förhoppning är att vi också ska kunna få ut ännu mer affärsnytta och förädlad information när den skalas upp, säger Mathias Johansson, CIO på Alleima.

Mathias Johansson, CIO på Alleima

Mathias Johansson, CIO på Alleima

Drömprojekt

– Det här projektet började precis som jag vill att projekt ska börja, berättar Matilda Johansson, Technology Transformation Lead på KPMG.

– Alleima vände sig till oss med en öppen fråga om generativ AI skulle kunna användas i deras forskningsverksamhet. Allt började med en workshop där vi testade olika use-cases under en dag.

Matilda Johansson, Technology Transformation Lead på KPMG

Matilda Johansson, Technology Transformation Lead på KPMG

– Arbetet med Alleima Guru är verkligen ett nära samarbete, där vi genom hela processen har haft en stark vi-känsla. Det är intressant att se hur mycket värde vi på KPMG kan skapa, när vi kommer nära våra uppdragsgivares verksamhet. I det här projektet kopplar vi på vår tekniska förmåga direkt in i Alleimas produktutveckling, vilket skapar förutsättningar för att skapa värdefulla lösningar som är väl anpassade till verksamheten.

Alleima Guru kommer att göra oss bättre

Så här beskriver Tom Eriksson, Alleimas Head of Strategic Research hur Alleima Guru kommer att göra dem bättre I framtiden.

– I början var vårt fokus att hitta nya sätt att ta vara på de värden vi har skapat genom vår forskning under åren. Det handlade i grund och botten om att göra 60 000 forskningsrapporter enkelt tillgängliga i ett sökbart system.

Tom Eriksson, Head of Strategic Research på Alleima

Tom Eriksson, Head of Strategic Research på Alleima

– Men nu när vi tillsammans med KPMG har kommit en bit på vägen, handlar Alleima Guru inte bara om att göra historiska data tillgänglig. Det handlar framför allt om att ge våra forskare nya verktyg att bli ännu bättre. Tiden som de spar, kan de istället ägna åt att förstå våra kunder och deras utmaningar ännu bättre. Och förstå hur vi på Alleima kan bidra till att göra våra kunders produkter och processer ännu smartare, bättre och effektivare.

Mer än bara fördelar inom forskning

Mathias Johansson fortsätter att berätta om sin syn på Alleima Guru och om hur lösningen kommer att skapa värde och nytta långt förbi bara forskningen.

– Om några år, när vi har utvecklat Alleima Guru ännu mer, ser jag att den kommer hjälpa oss att korta genomloppstiden för forskning av nya stålsorter, väsentligt. Vi kommer också kunna förbättra andra processer i bolaget som Inköp, HR, Finans, IT och öka produktiviteten.

– Vi står inför en ny tid, och jag ser verkligen fram emot vad vi kan göra i framtiden. Med Alleima Guru i teamet, kommer vi alltid ha ett försprång!

Värde och nytta i fokus

Mathias har sett många projekt genom åren gå lite snett genom att det blir ett alltför stort fokus på tekniken i sig. Speciellt när ny teknologi ska utforskas och implementeras. Men i det här samarbetet har de lyckats att undvika de fallgroparna.

– Genom att vi har jobbat så nära tillsammans med KPMG, har vi sett till att projektet inte varit teknikdrivet, vardagen för forskarna har alltid varit utgångspunkten och nyttan och värdet som Alleima Guru kan skapa, har varit i centrum hela tiden. 

Spännande arbete för KPMG

Redan innan Alleima startades, var KPMG med som strategisk partner och Matilda Johansson har varit med på hela resan. Det har varit många projekt och ett arbete som fortsätter. Samtidigt är Alleima Guru ett projekt som har en speciell betydelse för Matilda Johansson.

– Det här är ett av de mest spännande projekten jag har varit med i, eftersom utvecklingen går så fort och möjligheterna är obegränsade. Två saker var viktiga redan från början – dels att se till att det inte blir alltför teknikdrivet, dels att se till att Alleima verkligen känner att de äger projektet. Genom att jobba nära tillsammans har vi skapat en djup förståelse för vilka utmaningar som finns inom R&D och hur de kan underlättas av Alleima Guru. Genom att fokusera på verksamhetens behov, har vi undvikit en teknikdriven process – mervärden och nya möjligheter är hela tiden vår utgångspunkt.