Matilda Johansson

Senior Manager, Technology Transformation, Management Consulting

KPMG i Sverige

Matilda är Senior Manager på Technology Transformation, KPMG Sverige.

Matilda har över 15 års erfarenhet från digitala transformationer och förändringsprogram där IT och affärssystem är centrala komponenter. Hon har omfattande erfarenhet av programledning, implementation och harmonisering av processer och system och är van att hantera komplexa frågor samt förändringsledning vid stora organisationsförändringar. Flera av uppdragen har utförts i globala organisationer och framförallt inom tillverkande och distribuerande verksamheter med hänsyn till internationella miljöer, lokala krav och kulturella utmaningar.

  • MSc Industrial Engineering & Management, Kungliga Tekniska Högskolan, 2006

  • BSc Information & Communication Technology, Kungliga Tekniska Högskolan, 2004

  • Practitioner certification Prince2, 2017

  • Scrum master certified, 2018

  • IT-transformationer

  • Förändringsledning

  • Digitala Strategier

  • Processutveckling

  • Operativmodeller