Teknisk kompetensutveckling och närvarande chefer. Det är två av de viktigaste aspekterna för att locka och bibehålla medarbetare på dagens arbetsmarknad. Detta framgår i rapporten Future of work, som är framtagen av KPMG och baserad på fler än 4 000 intervjuer med arbetstagare runtom i världen. 

Högre krav på kompetensutveckling inom teknik

Idag präglas näringslivet av den tekniska utvecklingen som medför både möjligheter och utmaningar på arbetsmarknaden. Dagens arbetstagare förväntar sig möjlighet till teknisk kompetensutveckling och att företag satsar på teknisk innovation, så som AI. I undersökningen Future of work, genomförd av KPMG, uppger 62 procent att ett företags investering i kompetenshöjning påverkar deras beslut att börja, lämna eller stanna kvar i en organisation. 54 procent uppger att den organisation de arbetar i proaktivt investerar i kompetenshöjning i dagsläget.

- Vi ser nu tydligt att det i allt snabbare takt krävs nya kompetenser för att säkra företagens anpassningsförmåga och konkurrenskraft. Organisationerna behöver hitta sätt att nyttja AI och anpassa kompetenserna på bästa sätt, vilket även innebär ett ökat fokus på utbildning och lärande i arbetet. Att utbilda sina medarbetare i nya arbetssätt med ny teknik är inte längre ett val, det borde vara en självklarhet, säger Theresa Lagerbielke, Head of People & Change på KMPG.

Vikten av ett närvarande ledarskap med mellanchefer som nyckelpersoner

Även om efterfrågan på teknisk innovation ökar, kvarstår behovet av mänskligt stöd och mentorskap inom organisationer. Enligt Gartner tycker en övervägande majoritet av arbetstagare att stöd från deras chef är viktigare än någonsin. Omvärldsläget, som inkluderar inflation och ekonomisk osäkerhet, har tvingat flera företag att varsla, inte minst i Sverige, vilket ofta lämnar mentorsfunktionerna inom en organisation lidande. Många gånger drabbas just mellanchefer av företags insatser för kostnadseffektivitet.

- Sanningen är att mellancheferna är nyckelpersoner vid förändring, som exempelvis vid implementering av AI, eftersom de utgör informationsbryggan mellan medarbetare och ledning, säger Theresa Lagerbielke. Våra undersökningar visar att lyckas man göra mellanchefer några procent mer effektiva kommer det ha en stor inverkan på företagets effektivitet i helhet.

Om KPMG Future of Work

KPMG:s rapport Future of Work baseras på svar från mer än 4 000 respondenter som är yrkesverksamma i Australien, Kanada, Tyskland, Storbritannien och USA. De täcker in olika branscher såsom konsument/detaljhandel, myndigheter, hälso- och sjukvård, biovetenskap, finansiella tjänster och teknik.