KPMG har sedan starten år 2020 varit leverantör på Kammarkollegiets ramavtal för revision och granskningstjänster. I den senaste upphandlingen fick KPMG tilldelning på alla fem ramavtalsområden. Ramavtalen har trätt i kraft och löper till och med den 1 mars 2028.

Det är nu möjligt för de statliga myndigheterna att avropa KPMG:s tjänster inom de fem ramavtalsområdena.

  • Finansiell revision
  • Forensic
  • Internrevision och avtalsuppföljning
  • Hållbarhet
  • IT-revision


- Vi ser fram emot att även fortsatt kunna bistå statsförvaltningen inom ramavtalets olika områden. Att vi återigen ges detta förtroende är ett bevis på att vi har den erfarenhet och kompetens som myndigheterna behöver,  kommenterar Martin Krüger, Partner och Head of Forensic, Risk & Compliance Consulting.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om ramavtalen och vad KPMG kan erbjuda.

Kontakta oss

Martin Krüger
Forensic
+46 70 527 47 60
martin.kruger@kpmg.se

Tomas Mathiesen
Finansiell revison
+46 70 941 65 64
tomas.mathiesen@kpmg.se

Linda Sternlind
Internrevision och avtalsuppföljning
+46 76 697 77 56
linda.sternlind@kpmg.se

Torbjörn Westman
Hållbarhet
+46 70 825 68 54
torbjorn.westman@kpmg.se

Jenny Thörn
IT-revision
+46 70 929 94 45
jenny.thorn@kpmg.se

Njal Roomans
Samordningsansvarig
+46 70 876 05 82
njal.roomans@kpmg.se