Njal Roomans

Rådgivare / Affärsutveckling

KPMG i Sverige

.

Njal har lång erfarenhet som managementkonsult inom organisations- och verksamhetsutveckling och hans fokus har hela tiden varit på den offentliga sektorn i allmänhet och staten i synnerhet. Han ansvarar för KPMG:s affärsutveckling inom offentlig sektor och KPMG:s rådgivningstjänster till statliga myndigheter och bolag.