• 1000

Vi stärker verksamheten inom skatterådgivning till entreprenörsdrivna företag och tillväxtföretag genom att hälsa Filip Christensson och Marcus Lindqvist varmt välkomna tillbaka till KPMG:s skatteteam.

Filip började som skatterådgivare på KPMG redan 2002 och har allt sedan dess arbetat med rådgivning inom företags- och individbeskattning. Hösten 2022 återvände Filip till KPMG och kom då närmast från EY där han hade en roll som Associate Partner inriktad mot företagsbeskattning. Marcus har återvänt till KPMG efter några år hos en annan Big 4-byrå och Swedbank Group Tax där han har arbetat med skattefrågor inom fastigheter, transaktioner och fåmansföretag. 

Välkomna hem Filip och Marcus, hur känns det att vara tillbaka?

"Jag är verkligen glad att vara tillbaka i KPMG:s skatteteam! Det är också mycket roligt att vara del i den satsning på skatterådgivning till entreprenörs- och tillväxtföretag som görs nu", säger Filip.

"KPMG var min första arbetsgivare som skattekonsult, och det var här jag lärde mig stora delar av hantverket", säger Marcus. "Det är såklart en speciell känsla att komma tillbaka och få arbeta tillsammans med både nya och tidigare kollegor och kunder. Den erfarenhet jag fått utanför byrån har jag med mig i min roll på KPMG." 

Vilka möjligheter ser ni inom era kompetensområden?

"På KPMG finns en fantastiskt hög specialistkompetens som i kombination med ett innovativt mindset och digitala satsningar resulterat i produkter och tjänster som ligger i absolut framkant på marknaden. Ett exempel är vårt ränteavdragsberäkningsprogram KORUS, ett annat KPMG:s skatteberäkningsprogram", säger Marcus. "Den verktygslådan kommer bli spännande att använda."

"Utvecklingen i svenska näringslivet med snabba tillväxtföretag, fler och större onoterade företag, fler entreprenörer, en stor private equity-sektor och ökat intresse för investeringar i dessa verksamheter ger oss stort utrymme att utveckla vår verksamhet inom Enterprise Tax", säger Filip.

Marcus Lindqvist och Filip Christensson

KPMG:s skatteteam fortsätter att framgångsrikt bredda och förfina sin tjänstepalett. För att kunna vara det självklara valet och fortsätta erbjuda marknadens bästa skattetjänster lever vi i ständig utveckling. Nya insikter leder hela tiden till nya möjligheter! Vi satsar nu på vår Enterpriseverksamhet och på att ytterligare utveckla vår rådgivningsverksamhet inom skatt för kunder på den marknaden. 

Filip Christensson

Filip Christensson
Partner
Corporate Tax
+46 70 894 58 17
filip.christensson@kpmg.se

marcus-lindqvist

Marcus Lindqvist
Partner
Corporate Tax
+46 72 186 89 14
marcus.l.lindqvist@kpmg.se

Kontor i Sverige

Kontakta oss