KPMG:s undersökning om hållbarhetsrapportering 2022 – Survey of Sustainability Reporting lanserades under hösten 2022. En del i lanseringen är en bloggserie med analyser från KPMG:s experter. Analysen är ur ett nordiskt och baltiskt perspektiv.

FN:s mål för hållbar utveckling

2015 införde FN 17 mål för hållbar utveckling som en plan för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla genom att ta itu med globala utmaningar, inklusive fattigdom, ojämlikhet, klimatförändringar, miljöförstöring, fred och rättvisa.

Om KPMG Survey of Sustainability Reporting

KPMG Survey of Sustainability Reporting, som lanserades 1993, syftar till att belysa hur världens största företag rapporterar om klimatkrisen och bredare sociala frågor. Årets undersökning är den 12:e upplagan från KPMG och den mest omfattande hittills och innehåller analyser av hållbarhets- och ESG-data från 5 800 företag i 58 länder världen över.