Optimismen är stor men störningar i leveranskedjan och brist på arbetskraft oroar, det sammanfattar årets upplaga av KPMG:s undersökning av fordonsindustrin, GAES. Majoriteten av de tillfrågade tror att fordonsindustrin går mot en lönsam tillväxt under de kommande fem åren och att marknadsandelen för elbilar kommer att växa dramatiskt.

Det är kul att höra att ledare inom industrin är optimistiska över framtiden. Trots att branschen står inför en enorm omställning med ny teknologi och nya affärsmodeller så ser man positivt på tillväxt och lönsamhet.

Christoffer Sellberg
Head of Automotive
KPMG Sverige

”Frågan om brist på arbetskraft är akut”

Men trots stor optimism finns utmaningar som kan påverka tillväxt och lönsamhet. Priser och tillgänglighet på halvledare, stål och sällsynta jordartsmetaller är några av de orosmoment som nämns. Över 50 procent svarar att de är väldigt oroade över utvecklingen.

– Det här är diskussioner vi har varje dag med våra kunder. I kombination med störningar i värdekedjan visar även undersökningen att en majoritet är oroliga över brist på arbetskraft. Den frågan är akut. Det handlar också om att attrahera talanger för att driva omställningen. Konkurrensen är hård mellan bolagen men även med andra industrier, säger Christoffer Sellberg

Marknaden för elfordon väntas växa dramatiskt

När det gäller marknadstillväxten i elbilar (EV) så förväntas segmentet växa dramatiskt fram till 2030. Ungefär 30 procent av de tillfrågade tror att laddning kommer att ske i hemmamiljö och hela 77 procent av de tillfrågade anser att tillgången på laddtid under 30 minuter är en viktig fråga.

 – Det ställer stora krav på utbygganden av laddinfrastrukturen och tillgång på snabbladdare säger Christoffer Sellberg.