Ändrade regler kring hållbarhetsbesked har nyligen införts. Hållbartsbeskedsreglerna är kopplade till regelverket om energiskatter och hållbarhetsbesked är ett intyg som krävs av Skatteverket för att biobränslen kunna omfattas av skattenedsättning.

Det är Energimyndigheten som utfärdar hållbarhetsbeskeden och för att kunna erhålla ett hållbarhetsbesked krävs att sökanden har ett kontrollsystem på plats som säkerställer att de mängder biodrivmedel och/eller biobränslen som hanteras uppfyller hållbarhetskriterierna. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2021, i lag om ändring i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (hållbarhetslagen). Ändringarna medför en utökning av vilken part som är skyldig att uppfylla hållbarhetskriterier. 

Om ni redan innehar hållbarhetsbesked kan anmälan ske genom att ni anmäler om ”Väsentlig ändring” via Energimyndighetens hemsida. 

De nya reglerna medför inga förändringar för krav på anläggningsbesked, vilka ändrades så sent som i januari 2021.

Har ni funderingar på om ni kommer att omfattas med anledning av de utökade reglerna eller frågor kring energiskatter i övrigt är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Ulrika Badenfelt 
Head of Trade & Customs
ulrika.badenfelt@kpmg.se

Anders Edlund
Punktskatter
anders.edlund@kpmg.se

 

 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss