För bolag som sökt stöd vid korttidsarbete retroaktivt under 2020 har Tillväxtverket haft en annan jämförelsemånad till grund för sitt beslut än den som Högsta förvaltningsdomstolen nu fastställer. Detta kan ge stora konsekvenser för arbetsgivare som sökt permitteringsstöd retroaktivt under 2020 och i vissa fall för de som sökt stöd under 2021. 
 

Högsta förvaltningsdomstolen har den 18 juni meddelat dom i fråga om definitionen jämförelsemånad för arbetsgivare som söker stöd för korttidsarbete. 

Jämförelsemånad är den referensmånad som används för ansökan och för att veta vilka personer som är aktuella för stöd. I de fall arbetsgivare sökt stödet för månader bakåt i tiden har Tillväxtverket ansett att jämförelsemånaden ska vara den månad som infaller tre månader innan stödperioden börjar. En sådan tillämpning, där jämförelsemånaden i regel infaller tre månader före den aktuella stödperioden, tillgodoser enligt myndigheten bäst lagstiftningens syfte. 

Lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete anger dock att jämförelsemånaden utgörs av den månaden som infaller tre månader före den kalendermånad då beslutet om godkännande fattades. En arbetsgivare som söker stöd retroaktivt kan då få en jämförelsemånaden som infaller exempelvis under stödperioden. Det är också denna tillämpning som Högsta förvaltningsdomstolen nu fastslår. Högsta förvaltningsdomstolen skriver: När Tillväxtverket fattat beslut om godkännande av en arbetsgivare för stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete är jämförelsemånaden den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då beslutet fattades.

Detta innebär att arbetsgivare som sökt stöd retroaktivt enligt 2020 års regler i stor utsträckning fått en felaktig jämförelsemånad och att den ska infalla senare än vad arbetsgivare fått tilldelat. 

KPMG:s kommentar


Många bolag har väntat på ett slutligt avgörande i frågan om jämförelsemånad. En senare jämförelsemånad kan innebära att arbetstagare som inte omfattades av stödet på grund av att de anställts efter den jämförelsemånad som tilldelats, borde ha omfattats av rätten till stöd. En senare jämförelsemånad kan också innebära att löneökningar som gjorts efter den jämförelsemånad som tilldelats ska kunna räknas med i beräkningen av stödbeloppet. 

Eftersom stöd enligt 2021 års regler baseras på samma jämförelsemånad som arbetsgivare blivit tilldelad under 2020 kan det även påverka arbetsgivare som sökt eller planerar att söka stöd under 2021. 

Vi följer noga utvecklingen och kommunikationen som Tillväxtverket förväntas tillhandahålla med anledning av detta. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om hur domen kan påverka ert ärende om stöd vid korttidsarbete. 
 

Mattias Bergman
+46 70 939 66 64
mattias.bergman@kpmg.se

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss