Förslag avseende skatt på engångsartiklar i plast

Förslag avseende skatt på engångsartiklar i plast

Utredningen om skatt på engångsartiklar har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 november 2021.

1000

Kontakt

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Den s k Engångsartikelutredningen har nu överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur en miljöskatt på engångsartiklar kan utformas samt ta fram nödvändiga författningsförslag.

Bakgrunden till förslaget om skatt på engångsartiklar i plast är engångsplastdirektivet på EU-nivå (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön). Medlemsländerna förväntas under de närmaste åren bland annat minska användningen av muggar och livsmedelsbehållare. Förslagen i Engångsartikelutredningens betänkande föreslås träda i kraft redan den 1 november 2021. 

Vad innebär den föreslagna skatten på engångsartiklar i plast?

Den föreslagna skatten på engångsartiklar föreslås införas på muggar och livsmedelsbehållare som innehåller plast och som är avsedda att endast användas en gång. Dryckesbehållare avses dock bli undantagna från skatt, liksom vissa livsmedelsbehållare som är avsedda för enklare förtäring om behållaren förpackas industriellt och är nödvändig för att säkerställa hållbarheten på livsmedlet.

Skattesatserna för engångsartiklar i plast avses bli 5 kr/mugg och 7 kr/livsmedelsbehållare. För att förstå konsekvenserna av den föreslagna skatten på engångsartiklar i plast ges följande exempel. Ett paket med 25 engångsplastmuggar kostar idag 25 kr inkl. moms. En skatt på 5 kr/mugg skulle således medföra att paketet skulle kosta ca 181 kr för slutkunden (inkl. moms). Notera att det föreslås finnas möjligheter till avdrag med 2-4 kr/mugg och 3-5 kr/livsmedelsbehållare i de fall produktens innehåll av plast understiger 10% respektive 1%.

Vilka påverkas av den föreslagna skatten på engångsartiklar i plast?

Normalt uppkommer skattskyldigheten i samband med att produkterna yrkesmässigt tillverkas eller tas in i Sverige från ett annat land. Skatteverket är beskattningsmyndighet i alla fall utom då det rör sig om import från länder utanför EU. I dessa fall är istället Tullverket beskattningsmyndighet.

Det föreslås vissa undantag från skattskyldighet. Detta gäller exempelvis engångsartiklar i plast som tillverkas eller tas in till Sverige med ett antal som inte överstiger 40 engångsartiklar per tillfälle, samt att privatpersoner undantas från skattskyldighet om engångsartiklarna ifråga endast avser personligt bruk.

KPMG:s kommentar

För företagen kan den föreslagna skatten innebära både ökade kostnader och mer administration. Därför rekommenderas en översyn av affärsmodeller, eventuellt nya alternativ till engångsartiklar i plast, samt planering för att rent administrativt hantera den föreslagna skatten. Vi bevakar givetvis den fortsatta lagstiftningsprocessen nära.

När den s k kemikalieskatten infördes var det många företag som behövde införa helt nya processer då elektronikbranschen sedan tidigare i regel inte behövt hantera punktskatter. En viktig fråga vid införandet av kemikalieskatten var om man kvalificerade som lagerhållare och vilka åtaganden detta innebar. Lagerhållarbegreppet har i det aktuella förslaget samma innebörd som för exempelvis reglerna kring plastbärkassar, elektronikvaror som blir föremål för kemikalieskatt, samt de föreslagna reglerna kopplade till kemikalieskatten på kläder och skor. Från den 1 september 2021 avses det bli möjligt att registrera sig som godkänd lagerhållare hos Skatteverket.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor. KPMG kan exempelvis hjälpa till med att:

  • bedöma för- och nackdelar med att vara godkänd lagerhållare
  • bistå vid eventuell registrering som godkänd lagerhållare
  • bedöma i vilka fall ni blir skattskyldiga
  • se över hur skatten kommer att påverka era varuflöden
  • säkerställa vilka varor som berörs och se över era processer, varuflöden och prissättningar
  • bedöma eventuella tull- och momseffekter som den föreslagna skatten kan ge


Läs mer
Skatt på engångsartiklar, SOU 2020:48 (PDF 2 MB)
 

Ulrika Badenfelt
ulrika.badenfelt@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.