Tillfälligt minskade krav för nedsättning av moms vid kundförlust

Minskade krav för nedsättning av moms vid kundförlust

Med anledning av rådande läge under covid-19-pandemin har Skatteverket lättat på kraven för redovisning av konstaterade kundförluster i momsdeklarationen.

1000

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

I ett nytt ställningstagande förklarar Skatteverket att för obetalda fakturor utfärdade under tidperioden 1 februari – 31 december 2020, får det presumeras att en kundförlust föreligger om följande villkor är uppfyllda;

  • tre månader eller mer har gått sedan fakturan förföll till betalning, 
  • en skriftlig betalningspåminnelse har sänts ut,
  • köparen är en beskattningsbar person, 
  • köparen och säljaren är inte i intressegemenskap.

Under sådana omständigheter får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget även om denne inte på något annat sätt har visat att köparen saknar betalningsförmåga. Någon kreditfaktura behöver inte utfärdas.

Detta innebär att en konstaterad kundförlust enligt det nya synsättet kan ha uppstått redan nu under redovisningsperioden maj 2020 och därför ska bokföras och redovisas i kommande momsdeklaration.

Observera att om säljaren delvis har fått ersättning, exempelvis genom hyresstöd från staten, kan en kundförlust endast redovisas i den del som är obetald.

Om köparen sedan helt eller delvis betalar så ska moms åter redovisas till den del betalning har skett.

För fakturor som är utställda innan 1 februari 2020, och vid försäljning till privatpersoner m fl gäller fortsattvis högre krav för att kundförlust ska anses konstaterad.

Kontakta gärna oss om ni har frågor om redovisning av moms vid obestånd.

 

Ellie Kvistrum
+46 70 865 76 64
ellie.kvistrum@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.