DAC6/MDR: Regeringen har beslutat om att justera tidsfristerna för rapporteringen med sex månader

DAC6: Justering av tidsfristerna för rapporteringen

DAC6 träder i kraft den 1 juli 2020 men regeringen har nu beslutat att man skjuter på själva tidsfristerna för rapporteringen i Sverige med sex månader.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Vi har i flera TaxNews skrivit om den kommande rapporteringsplikten av vissa arrangemang inom skatteområdet (MDR/DAC6) och att regelverket nu träder i kraft den 1 juli 2020. Den svenska implementeringen sker i huvudsak genom införandet av den nya lagen om rapporteringspliktiga arrangemang (RAL) och ändringar i skatteförfarandelagen.

Igår beslutade regeringen att man nu skjuter på själva tidsfristerna för rapporteringen i Sverige med sex månader med stöd av EU:s ändringsdirektiv av DAC6.

Detta innebär följande nya tidsfrister:

Retroaktiva perioden 25 juni 2018 - 30 juni 2020
Rapporteras till Skatteverket senast den 28 februari 2021.

Övergångsperioden där uppgiftsskyldigheten inträtt mellan den 30 juni 2020 och den 1 januari 2021
Rapporteras till Skatteverket senast den 31 januari 2021.

Arrangemang där rapporteringsplikten inträder efter 1 januari 2021
Rapporteras till Skatteverket enligt huvudregeln, enkelt uttryckt inom 30 dagar från den tidpunkt rapporteringsskyldigheten inträder.

KPMG:s kommentar
Oaktat en framskjutning av första rapporteringstidpunkten i Sverige är det hög tid att analysera effekten av DAC6 för att vara förberedd för kraven inom EU då rapportering kommer behöva ske retroaktivt från 25 juni 2018, oavsett tidsfristerna för rapporteringen. Vidare kan länder välja att inte skjuta på rapporteringstidpunkterna. Finland har redan meddelat att man inte avser att skjuta på tidsfristerna, läs mer i KPMG:s senast Euro Tax Flash här. Vi bevakar givetvis den fortsatta utvecklingen inom alla EU-länder mycket nära.

KPMG kan hjälpa er hantera DAC6

KPMG kan hjälpa till med Impact Assessments av regelverket på er verksamhet, utifrån er verksamhet. Vi har metoder för såväl små och medelstora företag som för globala koncerner. Vi har även tagit fram ett verktyg – DAC6 Processor – för att hjälpa bolagen hantera sin rapporteringsplikt. 

Varmt välkomna att kontakta vårt DAC6-team om ni har några frågor eller önskar en demo av DAC6 Processor. 


Karolina Viberg

karolina.viberg@kpmg.se

Joanna Mörk 
joanna.mork@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.