Ny utredning för att förhindra kompetensutvisningar

Ny utredning för att förhindra kompetensutvisningar

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att attrahera internationell kompetens samt motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

1000

Kontakt

Heléne Markström

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Dagens regler om arbets- och uppehållstillstånd leder fortfarande till oönskade kompetensutvisningar och hindrar anställda att resa när förläningsansökningar handläggs. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att attrahera internationell kompetens samt motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

Utredaren ska bl a

  • lämna förslag på ny grund för uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerade personer.
  • analysera rättsläget och dess konsekvenser när det gäller s k kompetensutvisningar av arbetskraftsinvandrare.
  • utreda behovet av regler till skydd för en arbetstagare som inte kan få förlängt uppehålls- och arbetstillstånd.
  • lämna förslag som gör det möjligt för den som har ansökt om förlängning av ett uppehålls- och arbetstillstånd att resa utanför Sverige under handläggningstiden.
  • ta ställning till om det ska införas en skyldighet för arbetsgivare att anmäla viktigare förändringar i anställningsvillkoren jämfört med de villkor som låg till grund för beslutet om arbetstillstånd.
  • ta ställning till om ett försörjningskrav för familjemedlemmar till arbetskraftsinvandrare ska införas.
  • överväga om det nuvarande kravet på fyra månaders anställning vid s k spårbyte bör förkortas.
  • undersöka om asylsökandes möjligheter att förnya ett omhändertaget pass i samband med s k spårbyte kan underlättas.
  • ta ställning till om reglerna om uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet är ändamålsenliga. 

Ovan nämnda punkter ska redovisas i ett delbetänkande senast den 1 februari 2021.

Dessutom ingår det i uppdraget att utreda ett antal frågor och situationer kopplat till organiserat missbruk av nuvarande tillståndsregler, exploatering av individer och handel med uppehålls- och arbetstillstånd. Dessa delar ska redovisas senast 1 november 2021

KPMG:s kommentar

Utredningen, som förefaller bli omfattande, är välkommande. Även om rättspraxis de senaste åren har möjliggjort för utländsk arbetskraft att fortsätta arbeta i Sverige trots oavsiktliga brister kvarstår hinder som försvårar för arbetsgivaren och deras anställda. Ett exempel är den inlåsningseffekt som uppstår under handläggningstiden av förläningsansökningar. I de fall handläggningen drar ut på tiden har den anställde i och för sig rätt att fortsätta arbeta i Sverige, men är förhindrad att resa till andra länder. Detta omöjliggör för den anställde att t ex åka till sitt hemland under semester och genomföra nödvändiga affärsresor i tjänsten. I vissa fall kan det innebära att individen inte kan lämna Sverige på flera månader. Ett annat exempel är anställda inom koncerner eller i projektbaserade företag som arbetar i flera olika länder. Genom Migrationsverkets tillämpning av sammanläggning av tillståndsperioder riskerar dessa personer att varken få permanent uppehållstillstånd eller förlängt uppehålls- och arbetstillstånd när de haft arbetstillstånd i fyra år. Viktig och högkvalificerad kompetens riskerar därmed bli utestängda från Sverige i upp till tre år innan de kan återvända. Gällande oavsiktliga brister i anställningsvillkoren så ska utredningen särskilt fokusera på att minimera risken för avslag och utvisning när det gäller fel som begåtts av tidigare arbetsgivare. Individen och en ny svensk arbetsgivare ska alltså inte behöva drabbas på grund av brister under tidigare anställningar.

Under dagens system riskerar högkvalificerad personal att fastna i tidskrävande ansökningsprocesser för att få ett så kallat ICT-tillstånd (obligatoriskt för koncernförflyttningar av chefer och specialister). Att utredningen kommer att titta på möjligheten att förenkla processen för högkvalificerade individer, samt precisera vilka som räknas som högkvalificerade, är därför en positiv utveckling. 

För att Sverige ska vara attraktiv för utländsk arbetskraft inom områden där vi är i stort behov av utländsk kompetens måste reglerna ändras, bli ändamålsenliga och förutsägbara. 

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om de nya lagändringarna eller vill diskutera frågor inom migration.

Läs mer:
The article in English

Heléne Markström
helene.markstrom@kpmg.se

Nina Dahlsten
nina.dahlsten@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.