OECD har publicerat ytterligare råd angående land-för-land-rapportering i multinationella koncerner

CbC-rapportering i multinationella koncerner

OECD har publicerat ytterligare råd gällande implementering och upprättande av land-för-land-rapportering i enlighet med åtgärdspunkt 13 i OECD:s BEPS-projekt.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner & Head of Transfer Pricing

KPMG i Sverige

E-post

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har publicerat ytterligare råd gällande implementering och upprättande av land-för-land-rapportering (CbC) i enlighet med åtgärdspunkt 13 (Action 13) i OECD:s base erosion and profit shifting (BEPS)-projekt. Syftet med råden är att göra land-för-land-rapporteringen mer förutsebar för både skattemyndigheter och multinationella koncerner.

I ett pressmeddelande anger OECD att de nya råden innehåller svar på frågor såsom

  • hur utdelningar ska behandlas
  • under vilka omständigheter en jurisdiktion kan kräva att rapporten ska lämnas in till de lokala skattemyndigheterna (local filing)
  • vilken källinformation som måste anges för den data som presenteras i land-för-land-rapporten samt
  • om, och i så fall när, avrundade belopp i tabell 1 i en land-för-land-rapport kan godtas.

De nya råden har sammanfogats med de råd som tidigare publiceras, och finns nu tillgängliga i en sammanställd version.

OECD har också publicerat en sammanfattning på vanliga misstag som multinationella koncerner gör vid upprättande av land-för-land-rapportering. Syftet med sammanfattningen är att göra multinationella koncerner uppmärksamma på misstagen så att de kan undvikas i framtiden. Exempel på fel som inkluderas i rapporten är användandet av olika valutor i tabell 1 i land-för-land-rapporten, att källinformation inte inkluderas i den utsträckning som krävs och att fel jurisdiktionskoder används.

Karolina Viberg
+46 70 876 25 51
karolina.viberg@kpmg.se

Fredrika Wendleby
+46 70 939 67 98
fredrika.wendleby@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.