Punktskatter granskas minutiöst av Skatteverket

Punktskatter granskas minutiöst av Skatteverket

Skatteverket granskar just nu punktskatter i detalj.

1000

Kontakt

Ulrika Badenfelt

Head of Trade & Customs

KPMG i Sverige

E-post

Punktskatter är ett av de särskilda kontrollområden som Skatteverket har meddelat att de fokuserar på under 2019. Från och med 1 januari 2019 tillämpar Skatteverket dessutom en ny syn på vem som anses förbruka el i en datorhall.

Baserat på de kontakter vi har haft med ett flertal kunder ser vi att detta i praktiken har inneburit att ansökningar om återbetalning av elskatt granskas allt oftare och mer i detalj av Skatteverket än tidigare. Såväl företag som ska söka återbetalning för energiskatt för första gången, som väl etablerade företag som redan sedan tidigare ansöker om återbetalning av skatten, utreds minutiöst av Skatteverket.

Vi ser att Skatteverket frågar väldigt brett i sina utredningar, allt ifrån att de ber om detaljerade beskrivningar av hur verksamheten ser ut och bedrivs, till vilken slags energiförbrukande utrustning som används, till att begära in bevisning om att företaget uppfyller kraven för att ta emot statsstöd.

Av erfarenhet vet vi att det är mycket viktigt att kommunikationen med Skatteverket blir rätt från början i dessa frågor. Skatteverket har god kompetens vad gäller regelverket kring punktskatter, men har enligt vår uppfattning inte alltid lätt att se hur verkligheten passar in i regelverket. Det är med andra ord av vikt att rätt argument och förklaringar lyfts fram. Detta dels för att nå framgång, dels även för att undvika utdragna handläggningstider hos Skatteverket.

Vi har hjälpt företag med såväl ansökningar om återbetalning av elskatt som att svara på Skatteverkets förfrågningar och överväganden om beslut. Vi har även hjälpt företag i diskussioner om hur verksamheten kan struktureras effektivt ur ett punktskatteperspektiv. Har ni frågor och funderingar om punktskatter är ni varmt välkomna att höra av er.

Ulrika Badenfelt
Head of Trade & Customs KPMG Sverige
ulrika.badenfelt@kpmg.se

Ellie Kvistrum
ellie.kvistrum@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.