Danmark: Krav på inlämning av internprissättningsdokumentation tillsammans med skattedeklarationen (lagförslag)

Danmark: Lagförslag om internprissättningsdokumentation

De nya reglerna föreslås gälla beskattningsår som påbörjas från och med 1 januari 2020.

1000

Kontakt

Karolina Viberg

Partner & Head of Transfer Pricing

KPMG i Sverige

E-post

Det danska skattedepartementet (Skatteministeriet) har lagt fram ett lagförslag som innebär – om förslaget träder i kraft – att skattskyldiga måste överlämna sin interprissättningsdokumentation tillsammans med skattedeklarationen. Med andra ord kommer deadline för inlämning av skattedeklarationen att sammanfalla med deadline för inlämning av internprissättningsdokumentationen. De nya reglerna föreslås gälla beskattningsår som påbörjas från och med 1 januari 2020.

Om internprissättningsdokumentationen inte lämnas in tillsammans med deklarationen riskerar den skattskyldige att påföras förseningsavgifter och att bli föremål för skönsbeskattning. Enligt lagförslaget kan skönsbeskattning komma att ske även om den skattskyldige vid ett senare tillfälle lämnar in eller kompletterar sin dokumentation.

I jämförelse med de danska regler som gäller idag är den viktigaste skillnaden att det införs ett krav på att faktiskt lämna in internprissättningsdokumentationen till det danska skatteverket i samband med att deklarationen överlämnas. Enligt nuvarande regler finns det enbart ett krav på att internprissättningsdokumentationen ska finnas tillgänglig från det att deklarationen lämnas in.

För ytterligare information om det danska lagförslaget hänvisas till Denmark: Transfer Pricing Documentation to be Filed with Tax Return (Draft Bill)

Karolina Viberg
karolina.viberg@kpmg.se

Fredrika Wendleby
fredrika.wendleby@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.