Nyemissionskostnader m m ska ingå i priset på koncerngemensamma tjänster

SKV om koncerngemensamma tjänster till dotterbolag 

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande om omvärdering av priset när ett moderbolag tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till dotterbolag.

1000

Kontakt

Pontus Fornell

Partner & Head of Indirect Tax

KPMG i Sverige

E-post

Skatteverket har idag den 30 april 2019 publicerat ett ställningstagande om omvärdering av priset när ett moderbolag tillhandahåller koncerngemensamma tjänster till dotterbolag.

Ställningstagandet uttalar bl a följande: Om ett moderbolag tillhandahåller tjänster koncerninternt till ett företag som inte har full avdragsrätt för moms och till en ersättning som understiger moderbolagets nedlagda kostnader i verksamheten behöver moderbolaget visa att prissättningen är marknadsmässigt betingad för att undvika att bli påförd ytterligare utgående moms och eventuellt skattetillägg vid en kontroll av Skatteverket. Har moderbolaget därutöver haft kostnader av enstaka karaktär, som t ex nyemissionskostnader, anser Skatteverket att även dessa kostnader ska ingå i priset på utförda tjänster och faktureras ut direkt eller under en tidsperiod om maximalt 5 år.

Det är därför hög tid att se över fakturering av koncerninterna tjänster och då särskilt nedlagda kostnader i verksamheten men även momsmässig status på dotterbolagen eller andra mottagare av tjänsterna. Planeras nya förvärv eller omstrukturering m m som genererar höga kostnader av engångskaraktär bör redan nu beaktas vad ställningstagandet kan få för effekter när det gäller avdragsrätt och prissättning av koncerngemensamma tjänster. 

Kontakta oss om ni vill veta mer om vilka effekter ställningstagandet kan få för just er verksamhet.

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.