Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2019

Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2019

Detta TaxNews går igenom Skatteverkets planerade särskilda insatser mot fel och fusk under 2019.

1000

Kontakt

Tobias Almqvist

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post
KPMG TaxNews har idag närvarat vid Skatteverkets pressträff om Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2019. Årets kontroller avser särskilda insatser mot
 
  • Osund konkurrens inom bland annat restauranger, bilverkstäder, skönhetsbranschen och byggbranschen 
  • Fusk med identiteter 
  • Olika punktskatter såsom alkoholskatt, bränsleskatter och den nya spelskatten 
  • Den digitala ekonomin med särskilt fokus på handel med kryptovalutor e-handel via marknadsplatser och marknadsföring med hjälp av influencers

Läs mer
Skatteverkets hemsida om de olika kontrollerna

KPMG:s kommentar

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om att nya regler gäller sedan den 1 augusti 2018 i fråga om rättelser på eget initiativ som innebär att möjligheterna till rättelse begränsas av Skatteverkets ”information om generella kontroller”. Det ska noteras att dagens information inte är sådan information om generell kontroll enligt den särskilda ordningen, jämför 49 kap. 10 § andra stycke skatteförfarandelagen.

Så länge rättelse vidtas innan någon ytterligare utredning/förfrågan, revision eller dylikt har initierats av Skatteverket, och förutsatt att Skatteverket inte framöver publicerar information om en ”generell kontroll” av något av ovanstående, finns därför möjlighet att vidta rättelse inom de områden som Skatteverket har uppgett att man kommer att granska särskilt utan att skattetillägg påförs (förutsätter givetvis att rättelsen godtas/är korrekt). KPMG kan bistå med rättelser enligt ovan.

Välkommen att kontakta KPMG om du vill veta mer om årets insatser mot fel och fusk och hur man kan göra rättelse.

Tobias Almqvist
tobias.almqvist@kpmg.se

Camilla Berkesten Hägglund
camilla.berkesten.hagglund@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.