Tobias Almqvist

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Tobias Almqvist är jurist och sedan år 2018 verksam vid KPMGs skatteavdelning, där han i första hand arbetar med process- och förfarandefrågor samt med företags- och internationell beskattning. Tobias har tidigare varit verksam som advokat med inriktning mot skatterätt och särskilt skatteprocesser och förfarandefrågor. Tobias är återkommande anlitad som expertkommentator i skatterätt av Blendow Lexnova.

  • Corporate Tax
  • Internationell beskattning
  • Skatt
  • Tax Dispute Resolution and Controversy
  • Juristexamen, LL.M., Uppsala universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Expertkommentator i skatterätt, Blendow Lexnova

  • Medlem i FAR