Uppdaterad information från Skatteverket avseende vinstallokering och internprissättning

Information om vinstallokering och internprissättning

Skatteverket har uppdaterat sin information avseende vinstallokering till fasta driftställen.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Skatteverket har uppdaterat sin information på hemsidan avseende vinstallokering till fasta driftställen. Vinstallokering handlar om hur ett utländskt företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige ska beskattas eller det omvända, hur ett utländskt fast driftställe bedrivet av ett svenskt företag ska beskattas.

Informationen behandlar:

  1. Vilka regler som ska tillämpas;
  2. dokumentationsskyldighet; och 
  3. det arbetssätt som Skatteverket tillämpar i internprissättnings- och vinstallokeringsutredningar.


Vilka regler som ska tillämpas

För att bestämma den inkomst som är hänförlig till ett fast driftställe kan ledning hämtas från OECD:s vinstallokeringsrapport: Report on the attribution of profits to permanent establishments, OECD:s riktlinjer för internprissättning samt kommentarerna till artikel 7 i OECD:s modellavtal. Enligt OECD:s vinstallokeringsrapport ska ett fast driftställe redovisa ett resultat som om det hade varit ett fristående och oberoende företag.

För att beräkna inkomsten till ett fast driftställe krävs att man utför en analys genom den metod som är godkänd av OECD: “the functionally separate entity approach”. Metoden innebär att man, genom en tvåstegsanalys, ska skapa ett hypotetiskt fristående företag som ska prissättas som om det hade varit ett oberoende företag.

Dokumentationsskyldighet

Ett företag som har transaktioner med andra närstående företag måste under vissa förutsättningar upprätta en internprissättningsdokumentation.

Detta gäller även ett utländskt företag vars fasta driftställe i Sverige har affärshändelser med andra delar av det utländska företaget samt gränsöverskridande transaktioner med andra närstående företag. Detsamma gäller svenska företag som bedriver verksamhet från ett fast driftställe utomlands.

Det arbetssätt som Skatteverket tillämpar i internprissättnings- och vinstallokeringsutredningar

Skatteverket har även publicerat rapporten Skatteverkets arbetssätt vid utredning av internprissättning och vinstallokering. Rapporten ger omfattande information gällande hur Skatteverket arbetar i utredningar som rör internprissättning och vinstallokering till fasta driftställen och använder ett gemensamt begrepp: prissättningsutredning.

Rapporten går igenom Skatteverkets arbetssätt från det att en utredning startar till det att den avslutas och delas upp i tre olika delar: start, jämförbarhetsanalys och avslutning. Den förklarar även de olika steg som Skatteverket utför, från första mötet med företaget fram till beslut om Skatteverkets bedömning leder till beskattningsändringar eller inte.

Rapporten beskriver även indikatorer som är av betydelse för Skatteverket i sin analys, till exempel: transaktionernas storlek och regelbundenhet, om motparten är hemmahörande i en lågskatterjurisdiktion, transaktioner som rör immateriella tillgångar, om det finns brister i internprissättningsdokumentationen eller avsaknad av en sådan, samt avvikelser i företagets lönsamhet jämfört med olika parametrar.

KPMG:s kommentar

Detta förtydligande av Skatteverket visar på ett ökat fokus från Skatteverkets sida vad gäller allokering av intäkter och kostnader till fasta driftsställen och därmed vikten av en genomarbetad vinstallokeringsmodell.

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor gällande vinstallokering till fasta driftställen eller vid frågor kring en prissättningsutredning från Skatteverket.

Annika Lindström
annika.lindström@kpmg.se

Läs mer

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.