Klimatkompenserar ni – vad gäller då skattemässigt?

Klimatkompenserar ni – vad gäller då skattemässigt?

Artikeln går igenom senaste praxis om avdragsrätt för klimatkompensation.

1000

Kontakt

Johnny Ekström

Auktoriserad skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

E-post

Allt fler företag klimatkompenserar för sina koldioxidutsläpp, något som kan ske genom exempelvis förvärv av tjänster såsom certifierad trädplantering i Afrika. Under flera år har det diskuterats om ett företag får göra avdrag för utgifter för sin klimatkompensation. Rätten till avdrag vid beskattningen för sådana utgifter har på senare år prövats av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

År 2014 nekade HFD ett företag, vars verksamhet var inriktad på ekologiska livsmedelsprodukter, avdrag för utgifter för klimatkompensation och ansåg att det var fråga om en gåva. HFD har i år gjort en ny bedömning för ett företag, verksam med produktion och försäljning av ekologiska mejeriprodukter och medgett företaget avdrag. I båda fallen sålde företagen ekologiska produkter men den stora skillnaden mellan målen är att i det senaste avgörandet företaget ansågs i sin marknadsföring ha kommunicerat frågan om klimatkompensation som främjat avsättningen av sina ekologiska produkter.

Skatteverket har i en rättsfallskommentar till 2018 års avgörande gjort en klart restriktiv tolkning av domen och menar bl a att klimatkompensationen måste ge påtagliga effekter för företagets vinst och försäljning av ett företags produkter eller tjänster.

Frågan är nu vad som krävs för att avdrag ska medges. Är avdragsrätten generell eller måste det finnas någon form av samband mellan företagets produkter eller tjänster och den klimatkompenserade åtgärden? Krävs framöver att ett företag visar en positiv försäljningsutveckling och/eller att klimatkompensationsåtgärderna är en del av marknadsföringen?

Domarna ger inget tydligt svar. I 2018 års mål var de klimatkompenserade åtgärderna en central komponent i företagets marknadsföring, de medförde enligt bolaget en positiv försäljningsutveckling. Domstolen fann då anledning att godta dessa uppgifter och därmed kunde domstolen konstatera att kostnaderna skulle anses som avdragsgilla marknadsföringskostnader. I praktiken betyder domen att bevisvärdering och dokumentation till stöd för ett avdragsyrkande blir centralt för det enskilda företaget. Det är fortfarande oklart vad som kommer vara tillräckligt som grund för avdragsrätt för ett företag som haft kostnader för klimatkompensation. Det bör enligt vår mening prövas i varje enskilt fall.

Välkommen att kontakta oss om ni behöver hjälp med analys av förutsättningarna för avdragsrätt och vilken nödvändig dokumentation som bör finnas till stöd för ett avdragsyrkande.

Johnny Ekström
johnny.ekstrom@kpmg.se

Peter Nilsson
peter.nilsson@kpmg.se
 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.