Årsskiftet närmar sig, kom ihåg land-för-land-rapporteringen

Kom ihåg att lämna in land-för-land-rapporteringen

Land-för-land-rapporteringen ska lämnas in till Skatteverket senast den 31 december 2018.

1000

Kontakt

Annika Lindström

Partner & Head of Tax & Legal

KPMG i Sverige

E-post

Tillhör ni en koncern med minst sju miljarder i koncernomsättning för 2016? – då finns krav att lämna in land-för-land-rapport för 2017 (antingen av er eller annat bolag i koncernen) samt lämna underrättelse till Skatteverket avseende samma rapport för 2018.

Land-för-land-rapporten ska normalt lämnas in i till skattemyndigheten i landet där det yttersta moderbolaget är registrerat. Skattemyndigheterna i koncernbolagens länder ska sedan utbyta rapporterna med varandra, förutsatt att det finns ett automatiskt utbytesavtal mellan länderna ifråga. Om det saknas ett automatiskt informationsutbytesavtal behöver koncernen lämna in land-för-land-rapport lokalt till den skattemyndigheten. Till skillnad från land-för-land-rapporten ska underrättelse lämnas in årligen till alla dotterbolagens skattemyndigheter.

Bland de länder som har krav på land för land-rapportering är det vanligast att slutdatum för både rapporten och underrättelsen är den 31 december. Land-för-land-rapporten ska avse 2017 års information medan underrättelsen ska förtälja i vilket land 2018 års rapport ska lämnas in.

Vissa länder har straffavgifter vid utebliven underrättelse eller inlämning varför det är viktigt att vara ute i god tid med planeringen av rapporteringen. Vi hjälper gärna till att organisera både underrättelser och inlämning av land för land-rapporten samt se över automatiska informationsutbytesavtal.

Kontakt
Annika Lindström
+46 8 723 61 71
annika.lindstrom@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.