Förslag om utflyttningsskatt på remiss – vill du lämna synpunkter?

Förslag om utflyttningsskatt på remiss

Finansdepartementet har nu skickat Skatteverkets promemoria med förslag på utflyttningsbeskattning för fysiska personer på remiss till utvalda instanser.

1000

Kontakt

Agneta Hedlund

Director / Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om Skatteverkets promemoria med förslag på utflyttningsbeskattning för fysiska personer. Förslagen i promemorian kan medföra negativa konsekvenser för företagande och entreprenörskap som bedrivs av personer bosatta i Sverige. Enligt förslagen ska en person som flyttar utomlands beskattas för upparbetade värden på bl a aktieinnehav (exitbeskattning). Exitbeskattning ska också ske i samband med överlåtelser genom t ex arv eller gåva. 
 

Finansdepartementet har nu skickat promemorian på remiss till utvalda instanser. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter och om du har åsikter om förslaget är det viktigt att framföra dem under remissrundan. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 5 mars 2018.


Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om förslaget eller vill ha hjälp med att lämna synpunkter.
 

Kontakt

Agneta Hedlund
+46 70 838 91 57
agneta.hedlund@kpmg.se


Petter Frödeberg
+46 8 723 96 82
petter.frodeberg@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.