Förslag om utflyttningsskatt

Förslag om utflyttningsskatt

Skatteverket har idag lämnat ett förslag till Finansdepartementet om utflyttningsbeskattning för fysiska personer.

1000

Kontakt

Petter Frödeberg

Partner & Head of Global Mobility Services

KPMG i Sverige

E-post

Enligt Skatteverket innebär förslaget att individer som har bott i Sverige fem av de senaste tio åren, och har en orealiserad nettovinst på sina kapitaltillgångar, ska ta upp vinsten till beskattning när de flyttar från Sverige. 
 

Enligt Skatteverket ska personer som ska utvandra och har en nettovinst på över 100 000 kronor på sina kapitaltillgångar ta upp detta till beskattning. Tillgångar som omfattas av utflyttningsbeskattning är bl a aktier och andelar i svenska handelsbolag. Tillgångar på investeringssparkonton, tillgångar som ingår i en näringsverksamhet samt fastigheter och bostadsrätter ska inte omfattas av utflyttningsbeskattningen.
 

Skatteverket bedömer att mellan 1 000 till 2 000 personer som flyttar ut per år har en nettovinst över det föreslagna gränsbeloppet, och skulle kunna beröras av förslaget. Skatteverket uppger att de flesta kommer att få anstånd med att betala skatten tills dess att tillgången faktiskt säljs.


Enligt Skatteverkets promemoria föreslås de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas på utflyttningar respektive benefika transaktioner den 1 januari 2020 eller senare. När det gäller den s k tioårsregeln föreslås att den fortsatt ska gälla för fysiska personer som vid ingången av den 1 januari 2020 är begränsat skattskyldiga.

2017-12-08: Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria med förslag om utflyttningsbeskattning av fysiska personer. Läs mer här.


KPMG:s kommentar

Utflyttningsskatt tillämpas redan av flera länder, som exempelvis Danmark. Vi bevakar givetvis utvecklingen i Sverige vidare. Välkommen att kontakta oss redan idag om ni vill veta mer förslaget.


Petter Frödeberg

+46 70 756 27 31
petter.frodeberg@kpmg.se


Agneta Hedlund
+46 70 838 91 57
agneta.hedlund@kpmg.se

 

 

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.