Vad svarar du när media ringer och har frågor om bolagets resor och representation?

Media och frågor om bolagets resor och representation

Om vikten av att ha bra rutiner för bolagets resor och representation.

1000

Kontakt

Marie Enander

Ansvarig Förmåner & Representation / Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Den senaste tiden har massmedias granskning av bolag, både inom den privata och offentliga sektorn, fullkomligt exploderat vad gäller resor och representationer. En felhantering kan påverka förtroendet för bolaget och skada varumärket, vilket i sig kan bli ännu mer kostsamt än det förlorade avdraget. Den massmediala uppmärksamheten kan även öka risken för en skatterevision, med skattetillägg och kostnadsränta som följd.
 

För att minimera felhanteringar är det av mycket stor vikt att ha kunskap om regelverket och att ha bra policydokument där det tydligt framgår vad som gäller inom bolaget, det vill säga hur olika förmåner och aktiviteter ska hanteras och attesteras/godkännas.


Läs om regelverket kring förmåner och representation – inklusive de nya avdragsreglerna från den 1 januari 2017 gällande måltider vid representation - i min artikel i CFO World ”Vad svarar du när media ringer och har frågor om bolagets resor och representation?” som innehåller en genomgång av avdragsrätten för resor och representation, frågan om skattetillägg och frivillig rättelse samt tips på vad man kan göra för att säkerställa sina rutiner för regelefterlevnad.


Välkommen att kontakta oss om du har frågor om ert bolags hantering av resor och representation.
 

Öppna CFO World artikeln som pdf (PDF 1,4 MB)

Läs mer om våra tjänster om Förmåner.


Kontakt

Marie Enander
Ansvarig Förmåner & Representation
KPMG Skatt
+46 8 723 95 44
marie.enander@kpmg.se
 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.