Förslaget om finansiell verksamhetsskatt på remiss

Förslaget om finansiell verksamhetsskatt på remiss

Finansdepartementet har idag skickat betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) på remiss.

1000

Kontakt

Finansdepartementet har idag skickat betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) på remiss till 50 olika remissinstanser. Remisstiden är satt till den 15 februari 2017.


Som vi har skrivit tidigare innehåller betänkandet ett förslag om att införa en ny skatt på finansiell verksamhet. Förslaget träffar även företag utanför vad som traditionellt brukar betraktas som ”den finansiella sektorn”. Läs mer om förslaget i TaxNews nr 40, 2016.


Det går bra att inkomma med ett yttrande även om man inte är utsedd till remissinstans. Välkommen att kontakta oss om ni har frågor om hur man kan gå tillväga för att lämna ett yttrande eller frågor i sak om förslaget.
 

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.