Skatteverket får i uppdrag att uppmuntra skattepolicyfrågor på företagsledningsnivå

SKV uppdrag att uppmuntra skattepolicyfrågor

Den 29 juni gav regeringen Skatteverket i uppdrag att se över vilka medel som finns för att uppmuntra företagsledningar att diskutera skattepolicyfrågor. Skatteverket ska i och med detta beskriva hur myndigheten idag bedriver ett sådant arbete samt komma med konkreta förslag på åtgärder för hur detta arbete kan förstärkas. Skatteverket ska redovisa sitt arbete den 30 oktober 2016.

1000

Kontakt

Josefin Gustavsson

Manager, Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Uppdraget kommer som en del av det 10-punktsprogram som regeringen utfärdat som syftar till att förhindra skatteflykt där är en av åtgärdspunkterna att arbeta för att skattefrågor ska föras upp på styrelsenivå, se TaxNews nr 12, 2016. Regeringen menar även att detta är en viktig aspekt i att bedriva en hållbar beskattning på bolagsnivå.
 

Att bedriva en hållbar skattelinje samt att därmed ha en skattepolicy som reglerar detta är idag vanligt förekommande i utlandet och det blir allt mer vanligt i Sverige, till exempel har Storbritannien nyligen infört ett krav att stora företag ska ha en skattepolicy publicerad på deras hemsida. KPMG:s rekommendation är, trots att det ännu inte finns några legala krav på att ha en skattepolicy, att svenska bolag börjar se över sina strategier vad gäller hantering av skatt samt se över behovet av att fastställa dessa i ett policydokument.
 

Läs om KPMG:s tjänster inom Tax Transparency här. Om ni är intresserade av att diskutera policy- eller hållbarhetsfrågor är ni välkomna att kontakta oss för en diskussion.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.